wtorek, 23 kwietnia 2013

Female Vampire BSB

Finally finnished  : ) She's made as always in 32mm scale of ProCreate, Green Stuff, 50:50 mix of GS and Milliput a bit of plasticard and copper wires. Face is (on wish of customer) taken from one of models by GW (from Coven Throne). You can rate her here, at CMoN: http://www.coolminiornot.com/330743?browseid=5103128 Hope you like it!

W końcu skończona  : ) Jest zrobiona w standardowej skali 32mm z ProCreate, Green Stuff'u, mieszanki 50:50 GS Milliput, trochę plastikardu i miedziane druty na szkielet. Twarz (na życzenie klienta) została wzięta od jednego z modeli GW (z zestawu Coven Throne'u). Możecie oceniać ją tutaj: http://www.coolminiornot.com/330743?browseid=5103128 Mam nadzieję że się Wam podoba!


poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Bulltaur I / Bull Centaur I


Centaur has changed a lot since I started to sculpt it. Now I'm waiting for casts. After reciving them I'll make next two models asap.

Centaur przeszedł metamorfozę od czasu kiedy zacząłem go rzeźbić. Teraz czekam na odlewy, po których otrzymaniu zrobię jak najszybciej kolejne dwa wzory.

Latest photos: / Ostatnie zdjęcia:
And missing parts (horns and right arm) you can see on the older photos:

A brakujące części (rogi i prawe ramię) możecie zobaczyć na starszych fotkach: