poniedziałek, 12 listopada 2018

Cocwocor

Here's a big buddy of the Dynwocors from the previous post. My second commission from Mierce Miniatures.

Duży kolega Dynwocorów z poprzedniego posta. Moje drugie zlecenie od Mierce Miniatures.

Dynwocors

My first comission for Mierce Miniatures from a while back.

Moje pierwsze zlecenie od Mierce Miniatures, ale to było dawno.

Biohazard

32mm scale miniatures sculpted for polish board game Biohazard. Sculpted over 2 years, so there's a huge gap between some of these models.

Figurki w skali 32mm wyrzeźbione do polskiej gry planszowej Biohazard. Rzeźbiłem je okazjonalnie przez jakieś dwa lata, więc widać dosyć mocne różnice między modelami.

Delia

32mm scale miniature sculpted for Prodos Games.

Figurka w skali 32mm wyrzeźbiona dla Prodos Games.

Carrion

32mm scale miniature sculpted for Prodos Games.

Figurka w skali 32mm wyrzeźbiona dla Prodos Games.