wtorek, 22 października 2013

Survivor reviews

Thanks to the team of "5th Dimension" blog you can  see now the first independent review of the Survivor! I also heard from the blog writer that we'll see some wip photos and final painting results soon, so stay tuned :)
Here's first part of painting Survivor on "5th Dimension":

sobota, 21 września 2013

Survivor casts

From this day forward, you can get your copy of Survivor casted in resin on this website: http://bobminiatures.blogspot.com/p/resin-casts.html

Model comes in 6 pieces that require assembling:
- survivor
- arm with sword
- scenic base
- dead body
- arm with sniper rifle
- pickax

If you have any questions, please, mail me at: bobminiatures@gmail.com

Od dzisiaj każdy może nabyć żywiczny odlew Survivor'a wchodząc na tą stronę: http://bobminiatures.blogspot.com/p/resin-casts.html

Zestaw zawiera 6 elementów wymagających złożenia:
- survivor
- ręka z kataną

- podstawka
- zwłoki
- ręka z karabinem
- czekan

W razie pytań, proszę pisać na adres: bobminiatures@gmail.com


This is how he looks after assembling / Tak wygląda po złożeniu:czwartek, 1 sierpnia 2013

From Chaos Lord to Empire Grand Master

Hello! This time I want to present to you a conversion. Since Empire Grand Master's miniature is not as great as it could be, my customer asked me to make him this miniature from Chaos Lord mini.

Cześć! Tym razem chciałbym Wam pokazać konwersję. Jako że model Empire Great Master'a (daruję sobie tłumaczenie tego na polski :) ) nie jest tak dobry jakby mógł, klient poprosił mnie o zrobienie dla niego innej wersji tego modelu z Lorda Chaosu.
First of all I have to tell you, that this was my first contact with finecast, and to be honest I was very disappointed. Srsly, it's really as bad as everyone say  : p I wasted big amount of time just to repair all bubbles. Then I finally started to sculpt. I had to: remove all chaos signs from both horse and rider, including tentacle; remove demon face from shield and place cross there; remove all skulls and spikes, horns and tusks; fill gaps and polish both horse's and rider's armors; make new eyes for horse; make an arm for rider; extend cloak and fur; and finally sculpt rider's head. Quite a lot of work  : ) Hope you like it!

Po pierwsze muszę powiedzieć, że był to mój pierwszy kontakt z finecast'em, i szczerze byłem bardzo rozczarowany. Jest naprawdę tak źle, jak wszyscy mówią  : p Zmarnowałem dużo czasu na same naprawianie bąbli. Po tym dość nudnym zajęciu wziąłem się za rzeźbienie. Musiałem: usunąć wszelkie oznaki chaosu z konia i jeźdźca, wliczając w to mackę; usunąć twarz demona z tarczy i w to miejsce wstawić krzyż; usunąć wszystkie czaszki, szpikulce, rogi i kły; wypełnić dziury i wyszlifować pancerze konia i jeźdźca; wyrzeźbić nowe oczy dla konia; dorobić brakującą rękę jeźdźca; przedłużyć płaszcz i futro i w końcu wyrzeźbić jeźdźcowi nową głowę. Całkiem sporo pracy  : ) Mam nadzieję że się podoba!
And the other conversion for the same customer: cloak with fur for some rider:

I druga konwersja dla tego samego klienta: dorobienie płaszcza z futrem dla jakiegoś kawalerzysty:niedziela, 30 czerwca 2013

Survivor

Hello  : ) There's finished survivor. I managed to get with him to silver medal in sculpture category on Master of Imagination yesterday! I hope you like it!

Witajcie  : ) Poniżej znajdziecie więcej fotek skończonego modelu Survivor. Wczoraj udało mi się z jego pomocą zdobyć drugie miejsce w kategorii rzeźba na konkursie Master of Imagination. Mam nadzieję że wam się podoba!

czwartek, 27 czerwca 2013

Finnished Survivor

Today only teaser of what you will see after Master of Imagination in Radom will be finished (Saturday evening). It was originally made for this contest. Take a look, comment and share : )

Dzisiaj tylko jedno zdjęcie, reszta po zakończeniu konkursu Master of Imagination w Radomiu (w sobotę wieczorem), na potrzeby którego stworzyłem ten właśnie model. Mam nadzieję że się podoba i zachęcam do komentowania i udostępniania : )


niedziela, 9 czerwca 2013

54mm Survivor wip

Hey guys! I know I said I won't post any more wips, but I couldn't resist to show you them and hear you opinions on them. Compleatly new one - survivor - is a postapo cyborg, I'll make him in near future mechanic eye, ear, and leg. He'll also get rifle, sword, coat and few other tiny details.

Witajcie! Wiem że mówiłem, że nie będę już wrzucał wip'ów, ale nie mogłem się powstrzymać od pokazania ich Wam i usłyszenia Waszych opinii na ich temat. Pierwsza figurka, zupełnie nowa, to Survivor, postapokaliptyczny cyborg. Niedługo dorobię mu mechaniczne oko, ucho i nogę. Dostanie także karabin, katanę, płaszcz i kilka innych, małych szczegółów.The other one you may remember as female SM, but some time ago I decided I won't make her as SM, but a product of my imagination. Face is yet to sculpt, so I hide it, not to hear stupid comments about it  : D

Druga z nich to figurka, którą możecie pamiętać jako kobiecą wersję SM. Jednak jakiś czas temu stwierdziłem że nie będę się aż tak wzorował na oryginale, i będzie to raczej produkt mojej wyobraźni. Twarz i tak jest do wymiany, więc zakryłem ją, żeby uniknąć głupich komentarzy na jej temat  : D
And here you can see size of these to miniatures compared to about 35mm Bretonnian peasant.

A tutaj możecie zobaczyć porównanie wielkości z około 35mm Bretońskim wieśniakiem.