poniedziałek, 27 lutego 2012

Chaos Dwarfs Carpet

PL:
Fotki dywanu dla maga chaos dwarfów, (chyba) do Mordheim. Sorry za to małe opóźnienie ale te symbole zabrały mi więcej czasu niż się spodziewałem :)

ENG:
Pics of carpet for the chaos dwarf mage, (I think) for Mordheim. Sorry for this slight delay, but these symbols took me longer than I expected :)

PL: I w celach poglądowych fotka z moim nieskończonym dwarfem :)

ENG: And for your reference photo with my unfinished dwarf :)


czwartek, 23 lutego 2012

conversion: DE Lord on Dark Pegasus

PL:

Był to całkowicie pomysł klienta, poniżej części które od niego otrzymałem:

Jeździec:
- glowa - Korhil, captain of white lions (HE) 5ed
- tułów z lewą ręką i prawa ręka z lancą - cold one knights champion 8ed
- nogi - jeździec od smoka HE (mag) 8 ed

Pegaz:
- tułów z ogonem - lord of khorne on demonic steed 6-7ed
- łeb konia - chaos knights 7-8ed
- skrzydla - winged nightmare VC

Podstawka od  Scibor's Monstrous Miniatures.

Jak widać poniżej jest to dopiero WiP, muszę jeszcze poprawić łączenie szyi z korpusem i skrzydeł z korpusem, następnie dorobić siodło z magnesem i łuskowy płaszcz dla herosa. I to by chyba było na tyle, zapraszam oczywiście do komentowania :)

ENG:


This was entirely idea of the client, I recived from him the following parts:

Rider:
- head - Korhil, captain of white lions (HE) 5ed
- body with left hand and right hand with lance - cold one knights champion 8ed
- legs - rider of HE dragon (mage) 8 ed

Pegazus:
- body with tail - lord of khorne on demonic steed 6-7ed
- head - chaos knights 7-8ed
- wings - winged nightmare VC

Base from Scibor's Monstrous Miniatures.

As you can see below it's just a WiP, I must still improve connection with the neck to the body and wings to the body, then make a saddle with a magnet and scaly coat for hero. And it would probably be all, and of course, feel free to comment :)

EDIT:

Wreszcie skończony :) Mam nadzieję że się podoba. Dywan niestety z przyczyn niezależnych ode mnie będzie dopiero jutro (masa za wolno schnie ;/ ).
Enjoy:

Finally finished :) I hope you like it. Carpet unfortunately for reasons beyond my control will be until tomorrow (putty dries too slowly ;/).
Enjoy:


Można głosować na CMoN: / You can vote on CMoN:

EDIT:

PL:
ehh, musiałem zmienić ułożenie tarczy, mi osobiście się teraz nie podoba, ale nasz klient - nasz pan :)

ENG:
I had to change the position of the shield, now I personally do not like it, but our customer - our master :)