wtorek, 27 listopada 2012

3D sword


Hey guys! I hope you'll forgive me that I haven't post next update of bull centaur. I couldn't do that mainly because I spent almost whole weekend on reminding to myself how to use 3D graphic programs : ) Maybe you remember my last attempt: http://bobminiatures.blogspot.com/2012/04/horsog-update.html
 Anyway it was much harder then, when I didn't have a tablet yet. In Saturday or Sunday I'll post photos of centaur with 2 different types of weapons. And in the meantime I'm posting what I've done last weekend. I hope you like it, and feel free to comment : )


Witajcie ponownie! Mam nadzieję że wybaczycie mi brak updatu w zeszły weekend. Niestety nie mogłem go wysłać, bo większość czasu spędziłem na przypominaniu sobie jak działają programy graficzne : ) Może pamiętacie moje poprzednie podejście do 3D: http://bobminiatures.blogspot.com/2012/04/horsog-update.html Muszę przyznać że z tabletem pracuje się o wiele lepiej niż z myszką. W każdym razie, update centaura dopiero w weekend, a tymczasem pokażę wam co stworzyłem przez weekend:
jak zawszę zachęcam do komentowania : )


piątek, 2 listopada 2012

New project

Witajcie! Ostatnio mój blog prawie umarł, updaty były rzadko i były to najczęściej drobne poprawki przy fiendzie. Zrobiłem przy nim jeszcze sutki i ogon wraz z kolcem na końcu, oraz kilka drobnych poprawek przy rękach i głowie, których niestety nie mam na zdjęciach. Teraz rzeźbiarz z Titan Forge'a wziął go żeby dokonać kilu poprawek.

Hello! Recently my blog almost died, updates were rare and were usually minor fixes of fiend. I've done to him yet nipples and a tail with a spike at the end, and a few minor tweaks of the hands and the head, but unfortunately I don't have photos. Now a sculptor from Titan Forge'a took him to make a few amendments.


Teraz, żeby wskrzesić trochę to miejsce zabrałem się za kolejny projekt, tym razem dla siebie. Staram się zrobić figurkę jak najbardziej podobną do tego: http://cghub.com/files/Image/221001-222000/221176/114_max.jpg
Wprowadziłem jednak kilka modyfikacji jak bardziej podarta przepaska i dodatkowe 2 palce u stóp. Przepaska jest wciąż do poprawy, a na drugiej nodze pojawi się taki sam pancerz.

Now, to resurrect a little this place started a new project, this time for myself. I'm trying to make miniature as similar as possible to this one: http://cghub.com/files/Image/221001-222000/221176/114_max.jpg
However, I made some modifications as a more torn loincloth and an additional 2 toes. Loincloth is still to improve, and on the second leg there will be the same armor.