poniedziałek, 4 lutego 2013

Finnished undead ogres

OK: this time a lot of photos, and a lot of description. I've finnished the second unedad ogre. This one is made from ProCreae and 50:50 mix of Green Stuff and Milliput. You probably cannot see it, but there is hanging down tongue behind the jaw. Over it there is bare jaw bone and meat hanging over it. est you can see on the pictures.

OK: tym razem dużo zdjęć i trochę więcej niż zwykle opisu. Skończyłem właśnie drugiego nieumarłego ogra. Ten został skonwertowany przy pomocy Procreate i mieszanki 50:50 Green Stuff'a i Milliputa. Pewnie tego nie widzicie, ale za szczęką umieściłem wiszący język. Nad nim jak widać znajduje się goła kość szczęki i zwisające dookoła mięso. Resztę, mam nadzieję, widać na zdjęciach: