sobota, 26 maja 2012

Neytiri on Thanator 1/32 (54mm) PART 1 - Scenic base WiP

Beginning of work on a big project, I'm plan to make it to November and go with him to the sculpture competition. Below you can see the first pictures of scenic base, which was made by me from wood. As soon as I get fimo I'll post the first photos of miniature.

Początek prac nad dużym projektem, planuję wykonać go do listopada i wybrać się z nim na konkurs rzeźbiarski. Poniżej pierwsze zdjęcia scenicznej podstawki którą wykonałem z drewniana. Jak tylko dostanę fimo wrzucę pierwsze fotki figurki.


poniedziałek, 14 maja 2012

Finished Ogre Monk, Ogre Lord WiP and old base :)

Finished Ogre Monk: / Skończony Mnich Ogrów:


Continued work on the old conversion: ogre lord. Since last showing I've done a coat with fur:

Dalszy ciąg pracy nad starą konwersją: ogrzym lordem. Pojawił się płaszcz z futrem:And the old base made ​​for the chaos dwarf mage:

I stara podstawka zrobiona dla maga krasnoludów chaosu:


Now I'm working on DE command group and assasin from Assassin's Creed game. Then I'll finish Undead Wraith and Ogre Lord.

Teraz pracuję nad grupą dowodzenia mrocznych elfów i zabójcą z gry Assassin's Creed. Później wezmę się za dokończenie Undead Wraitha  i Ogre Lorda.

niedziela, 6 maja 2012

Ogre Mage WiP & Finished Chaos Dwarf Carpet


Conversion to a mage in a robe with a two-hand hammer, so far I've made ​​garments and hair  : )

Konwersja na maga w szacie z młotem dwuręcznym, jak na razie zrobiona szata i fryzurka  : )And finished another carpet for another magician of chaos dwarves ...

I skończony kolejny dywan dla kolejnego maga krasnoludów chaosu...


Feel free to comment!
Zapraszam do komentowania!