czwartek, 1 sierpnia 2013

From Chaos Lord to Empire Grand Master

Hello! This time I want to present to you a conversion. Since Empire Grand Master's miniature is not as great as it could be, my customer asked me to make him this miniature from Chaos Lord mini.

Cześć! Tym razem chciałbym Wam pokazać konwersję. Jako że model Empire Great Master'a (daruję sobie tłumaczenie tego na polski :) ) nie jest tak dobry jakby mógł, klient poprosił mnie o zrobienie dla niego innej wersji tego modelu z Lorda Chaosu.
First of all I have to tell you, that this was my first contact with finecast, and to be honest I was very disappointed. Srsly, it's really as bad as everyone say  : p I wasted big amount of time just to repair all bubbles. Then I finally started to sculpt. I had to: remove all chaos signs from both horse and rider, including tentacle; remove demon face from shield and place cross there; remove all skulls and spikes, horns and tusks; fill gaps and polish both horse's and rider's armors; make new eyes for horse; make an arm for rider; extend cloak and fur; and finally sculpt rider's head. Quite a lot of work  : ) Hope you like it!

Po pierwsze muszę powiedzieć, że był to mój pierwszy kontakt z finecast'em, i szczerze byłem bardzo rozczarowany. Jest naprawdę tak źle, jak wszyscy mówią  : p Zmarnowałem dużo czasu na same naprawianie bąbli. Po tym dość nudnym zajęciu wziąłem się za rzeźbienie. Musiałem: usunąć wszelkie oznaki chaosu z konia i jeźdźca, wliczając w to mackę; usunąć twarz demona z tarczy i w to miejsce wstawić krzyż; usunąć wszystkie czaszki, szpikulce, rogi i kły; wypełnić dziury i wyszlifować pancerze konia i jeźdźca; wyrzeźbić nowe oczy dla konia; dorobić brakującą rękę jeźdźca; przedłużyć płaszcz i futro i w końcu wyrzeźbić jeźdźcowi nową głowę. Całkiem sporo pracy  : ) Mam nadzieję że się podoba!
And the other conversion for the same customer: cloak with fur for some rider:

I druga konwersja dla tego samego klienta: dorobienie płaszcza z futrem dla jakiegoś kawalerzysty: