czwartek, 27 lutego 2014

Survivor back in stock!

Today I recived another 5 casts of Survivor, if anyone is interested in getting one please visit this page:


Dzisiaj otrzymałem kolejne 5 odlewów Survivor'a, jeśli ktoś chciałby się w nie zaopatrzyć, zapraszam na poniższą stronę: http://bobminiatures.blogspot.com/p/resin-casts.html
środa, 19 lutego 2014

Angel knight for Kabuki Models

Ok, here's my newest sculpture. 45 mm to eyes line without base. Head and sword will be replaced in final version. Last few photos are intentionally blured, they are here only to show where do wings go and how they look. Due to their size I couldn't attach them to final model without glueing, so I just post here photos from previous sculpting stage, where they were held by wires in place. I hope you like it! Feel free to comment and share  : )

Najnowsza rzeźba, 45mm do linii oczu bez liczenia podstawki. Głowa i miecz będą zmienione w ostatecznej wersji figurki. Kilka ostatnich zdjęć jest celowo zamazanych, służą jedynie pokazaniu miejsca montażu i wyglądu skrzydeł. Z powodu ich wielkości nie dało się ich zamocować bez klejenia do skończonego modelu, więc wstawiłem kilka zdjęć z poprzedniego etapu rzeźbienia, gdy skrzydła były podtrzymywane przez druciany stelaż. Mam nadzieję że się podoba! Zachęcam do komentowania i udostępniania  : )