wtorek, 25 grudnia 2012

The Undead Dragon

Nowy projekt, bardzo ciekawe zlecenie, dostosowany wielkością do battla smok z WoW'a, nie wiem jeszcze czy skrzydła zostaną takie ogromne, ale tak wynika z proporcji oficjalnego concept artu tego smoczka. Fotki nieciekawe, ale wstawiam je tylko dla pokazania wielkości modelu, to największe bydle jakie miałem okazję tworzyć  : ) Podstawka to 100 x 150 mm.


Next project, a very interesting request, adapted in size to WFB dragon from WoW, I don't know yet if the wings shall be so huge, but it shows the proportion of the official concept art of the dragon. Photos are a little boring, but I put them just to show the size of the model, It's the largest monster I have had the opportunity to create : ) Base is 100 x 150 mm.


LATEST PHOTO:


STEP BY STEP:

poniedziałek, 24 grudnia 2012

Undead ogre conversion

ENG:

First of all I want to thank you all for 15 000 views  : ) In addition, last month was most viewed this year, and this month is almost the same while there is still week to end of the month. So: thanks  : )

In this post: my latest work - convertion an ogre to the undead one.

PL:

Po pierwsze chciałem podziękować Wam wszystkim za 15 000 wyświetleń  : ) Ponadto w zeszłym miesiącu było najwięcej wyświetleń w tym roku, a w tym miesiącu jest już prawie tyle samo tydzień przed końcem. Także: dzięki  : )

Żeby nie było że nie pokazuję żadnej figurki w tym poście: najnowsza praca - konwersja ogra na nieumarłego.

I hope you like it  : )

Mam nadzieję że się podoba  : )

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Ogres playing WFB

A filler for ogres - two of them playing Warhammer Fantasy Battle. I thought it was finished, but customer wanted to make a slightly different book and added cubes and templates. I also had to do again "squads of miniatures" divided into little cubes representative a single miniatures.

Filler dla oddziału ogrów - dwa ogry grające w Warhammer'a Fantasy Battle. Myślałem że był skończony, ale klient chciał żeby zrobić nieco inną książkę oraz dodać kostki i wzorniki. Musiałem też raz jeszcze wykonać oddziały z podziałem na pojedyncze "figurki".

You can vote here / Tutaj można ocenić figurkę: http://www.coolminiornot.com/319981Here are some pictures of the first ogre and close-ups on both of his hands (with book and dices).

Poniżej zdjęcia pierwszego ogra oraz zbliżenia na obie jego ręce (z książką i kostkami).And pictures of the other ogre - with measure and clenched fist.

I zdjęcia drugiego z ogrów - z miarką i zaciśniętą pięścią.


I hoe you like it, and this time it's done for sure  : )

Mam nadzieję że Wam się podoba  : )