niedziela, 15 lipca 2012

Undead troll-ogre musician


I didn't play WFB about six months and I miss it alot, so I decided it is time to start collecting some army, which I could use from time to time to play. Choice because of the climate fell to the ogres, but unfortunately I don't really like their minis. So I had the 'brilliant' idea of ​​making an ogres army of trolls from BfSP. By chance I saw a contest on polish forum to paint musician to your army, and this is how the first undead troll-ogre modeled partly on the Game of Thrones emerged. ]: -> Below you can see first photos of musician of 'Bulls':


Nie grałem już w WFB jakieś pół roku i coraz bardziej mi go brakuje, dlatego uznałem że pora zacząć zbierać jakąś armię, którą za jakiś czas będę mógł sobie zagrać od czasu do czasu. Wybór ze względu na klimat padł na ogry, ale niestety niezbyt podobają mi się ich figurki. Dlatego wpadłem na 'genialny' pomysł zrobienia armii ogrów z trolli z BfSP'a. Przypadkiem zobaczyłem też konkurs na Border Princes na pomalowanie muzyka do swojej armii i w ten sposób powstał pierwszy nieumarły trollo-ogr wzorowany częściowo na umarlakach z Gry o Tron do mojej armii ]:-> Poniżej fotki odpowiednika muzyka Bulli:

I haven't had a brush in my hand almost all year round, but I hope you like it:p By the way, this is my first attempt to do glowing eyes and shiny blood. I know that you can't see it, but in the snow behind a troll is imprinted footprint. As always, feel free to comment :)

Nie miałem w ręku pędzla już prawie okrągły rok, ale mam nadzieję że się podoba :p Przy okazji jest to moja pierwsza próba zrobienia świecących oczu i błyszczącej krwi. Wiem że tego nie widać, ale w śniegu za trollem jest odciśnięty ślad stopy, jak chciałem zrobić fotkę wychodziła strasznie prześwietlona, więc musicie na słowo uwierzyć że tam jest :D Jak zawsze zapraszam do komentowania :)